Archive for the ‘Binaa al Af’aal’ Category

English Translation of Binaa al Af’aal

October 1, 2011

Here: http://sughayyirahbinaalafaal.wordpress.com/

 

 

Binaa al Af’aal (Arabic)

April 24, 2010

File: BinaaAfaal

The text of the book starts on page 10

Audio: http://xbintmuhammadx.wordpress.com/2011/01/05/binaul-afal-matan/

English translation:

http://sughayyirahbinaalafaal.wordpress.com/